Beeldverslag Bossche Jeugdparlement van 24 juni 2022

Tijdens het Bossche Jeugdparlement hebben de commissies LHBTQAI, eenzaamheid onder jongeren en onder ouderen, het gebruik van lachgas en zwerfafval + afscheiding gepresenteerd aan de gemeente  en DOVO (directieoverleg voortgezet onderwijs 's-Hertogenbosch). Dit is terug te zien in bijgaand beeldverslag gemaakt door leerlingen van het Van Maerlant College.