Home

Bossche jeugdparlement groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van 19 november 2021 was een groot succes. In totaal waren 7 scholen voortgezet onderwijs aanwezig met 27 parlementsleden, die in totaal 9 maatschappelijke thema's hebben gepitcht.Na stemming zijn rondom zes van deze thema's commissies geformeerd: zwerfafval en afvalscheiding; gebruik en gevaren van lachgas in Den Bosch; eenzaamheid onder ouderen, eenzaamheid onder jongeren, LHBTQ+ en online privacy. De drie thema's die afvielen zijn met evenveel daadkracht en overtuiging gepresenteerd: thuiszitters, verkeersveiligheid en moestuintjes. En al tijdens het parlement maakten wethouder Ufuk Kâhya en plaatsvervangend burgemeester Jean Wiertz (rector van het St. Janslyceum en voorzitter van DOVO) bekend dat deze thema's passen bij winnende thema's of al punt van actie zijn binnen het gemeentelijk beleid. De betrokken parlementsleden zullen deze uitspraken serieus blijven toetsen. Ook voorzitter Danielle Wolfs (leerling Sint Janslyceum) gaf aan te bewaken dat gemeente en rectoren de thema's serieus aanpakken.

In de periode naar het tweede jeugdparlement van dit schooljaar zullen de commissies - met leden van verschillende scholen - de thema's samen met ambtenaren omzetten in een concreet plan van aanpak. En in het voojaar van 2022 overhandigen aan de wethouder en de plaats vervangend burgemeester.

Bossche Jeugdparlement met wethouder Ufuk Kâhya

Bossche jeugdparlement en corona

De bijeenkomst van het Bossche Jeugdparlement op 12 november 2021 gaat door met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Omdat de locatie geen openbare binnenruimte is, is QR code en het mondkapje niet nodig. Uiteraard geldt hier ook wel het advies: Heb je klachten, blijf thuis!

De onderwerpen van het Bossche Jeugdparlement

Tijdens het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2021 komen de volgende onderwerpen aan bod: problemen met zwerfafval en afvalscheiding, geminte appelen, thuiszitters, gebruik van lachgas, eenzaamheid onder ouderen, verkeersveiligheid, LHBTIQ+, eenzaamheid onder jongeren en online privacy, In de nieuwe raadszaal van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen leerlingen van verschillende scholen voortgezet onderwijs uit 's-Hertogenbosch deze onderwerpen pitchen. Tevens zullen deze leerlingen/parlementsleden 6 van deze onderwerpen uitkiezen om uit te werken in commissies. Een commissie bestaat uit parlementsleden van verschillende  scholen die - samen met een leerkracht en een ambtenaar van de gemeente - het onderwerp uitwerken tot een concreet voorstel. Dit voorstel presenteren zij in het voorjaar van 2022 aan de wethouder onderwijs en aan de rectoren van de scholen met een plan van aanpak.

Vrijdag 12 november hebben 43 jeugd parlementsleden zitting in het parlement van het Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Van Maerlant, de Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum en Yuverta. Ook de Sancta Maria Mavo is vertegewoordigd op de publieke tribune.

alle logo's

Voorzitter van de bijeenkomst is Danielle Wolfs (leerling van het Sint Janslyceum), samen met wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Jean Wiertz namens de rectoren alle VO-scholen samen. Tevens maken leerlingen van Van Maerlant video opnamen van de bijeenkomst. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Bossche Jeugdparlement 2019

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2020.

Vanuit Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum, Sancta Maria Mavo, Yuverta VMBO en de Rijzert zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement of eerst kennis maken met het parlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar (voor corona) over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen nieuwe thema’s aan bod die jullie zelf inbrengen.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Danielle Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 12 november heeft het parlement zitting van 14:00 - 15:30 uur in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch. Ontvangst van de parlementsleden is om 13:30 uur. Nieuw hierbij is dat op de vloer het midden van de zaal een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 ligt.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is en laat hem/haar weten dat je in wilt schrijven.

Schrijf je nu in voor de eerste Brabantse Jongerentop van dinsdag 9 november!

poster jongerentop

De provincie Noord-Brabant organiseert samen met de Jongerenambassadeurs de eerste Brabantse jongerentop!

Op dinsdag 9 november tijdens een online sessie van 19.00 tot 21.00 uur gaan jongeren uit heel Brabant met elkaar in gesprek over drie thema's: school en werk (na corona), gezondheid en cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd. Wat kan er volgens jou beter, of moet er anders? En wat verwacht je daarbij van de overheid in het algemeen en de provincie in het bijzonder?

Hoe je je aan kan melden vind je hier.

Bossche Jeugdparlement van 11 juni gaat niet door

Ook op vrijdag 11 juni aanstaande is geen Bossch Jeugdparlement in verband met de drukte op de scholen met betrekking tot de corona-maatregelen. Voor komend schooljaar komen nieuwe data, zodat de parlementsleden die dit jaar niet in actie konden komen toch nog een kans krijgen om aan de slag te gaan. En natuurlijk kunnen ook nieuwe parlementsleden van scholen voor voortgezet onderwijs zich dan weer aanmelden. De nieuwe data komen voor de zomervakantie op deze site.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties boekt succes

Aan de Zevenhontseweg in de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om de fietsoversteken te beveiligen. Zowel op de kruising met de Bruistensingel en de Rompertse baan. Begin 2021 is beschikken beide kruisingen over verhoogde fietsoversteken en tevens zijn de rijbanen voor auto’s versmald om de snelheden af te remmen.

Deze aanpak is het resultaat van één van de commissies van het Bossche Jeugdparlement. De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestond in schooljaar 2018-2019 uit; Cas van Uden (Van Maerlant), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium), Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool), Noor Bauling (ds. Pierson College), Simone van de Evertuin (Rodenborch College) en Thomas van Driel (Sint Janslyceum). En in gesprek met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers – verkeerskundigen van de gemeente – hebben zij de problemen voor fietsers op deze weg onder de aandacht gebracht.

Met deze aanpassingen boekt het Bossche Jeugdparlement succes en veiligheid voor de leerlingen van drie scholen: Ds. Pierson College, Sancta Maria Mavo en Jeroen Bosch College. En dat staat natuurlijk nog los van de veiligheid die met deze aanpassingen voor alle fietsers is gerealiseerd. Gefeliciteerd commissieleden en dank gemeente ’s-Hertogenbosch.

Rotonde Rompertsebaan

Bossche Jeugdparlement gaat helaas niet door

triest mondkapje

Helaas kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de rectoren van de betrokken scholen voor voortgezet onderwijs en de werkgroep Bossche Jeugdparlement is dit besluit genomen. Alle rectoren en contactpersonen van betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Jeugdparlement gaat begin 2020 aan de slag om in januari of februari een vervangend parlement te organiseren. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee de commissies hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is begin januari bekend. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020.

Vanuit Jeroen Bosch College, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant en Ds Pierson College en Sint Janslyceum zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen ook nieuwe thema’s aan bod.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Annick Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 13 november kan het parlement helaas geen zitting hebben in de Raadszaal van ’s-Hertogenbosch wegens verbouwing. De werkgroep laat binnenkort weten welke – corona proof – geschikte locatie het alternatief is.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is.

Download hieronder de aanmeldfolder.

Nieuwe datum Bossche Jeugdparlement schooljaar 2020-2021

jammer

Vanwege de corona-maatregelen kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 29 mei helaas niet doorgaan. De contactpersonen van de betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. We willen de commissieleden vragen om met hun contactpersoon af te stemmen wat zij volgend schooljaar met de uitkomsten van de commissie willen doen.

Op vrijdag 13 november 2020 is het nieuwe Bossche Jeugdparlement in het nieuwe schooljaar. Zet deze datum vast in je agenda!

Bossche Jeugdparlement

 

Bossche Jeugdparlementsleden

Bij het Bossche Jeugdparlement van 22 november 2019 hebben de parlementsleden 6 thema’s gekozen die het komende schooljaar door commissies worden uitgewerkt. De 6 thema’s zijn:

  • Dierenwelzijn
  • Drugsgebruik onder jongeren
  • Alcoholgebruik onder jongeren
  • Organiseren van een sportactiviteit
  • Mentale gezondheidsproblemen
  • Verkeersveiligheid

In aanloop naar het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 15 april 2020 zullen de commissies een drietal bijeenkomsten hebben om deze thema’s uit te werken. Tijdens het volgende Jeugdparlement overhandigen de commissies hun uitgewerkte ideeën en voorstellen aan wethouder Ufuk Kâhya als vertegenwoordiger van de gemeente en aan waarnemend burgemeester Jean Wiertz (rector van het Sint Janslyceum als vertegenwoordiger van de scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

Per commissie zijn leerkrachten van de participerende scholen contactpersoon. Zij plannen en organiseren de drie commissiebijeenkomsten van januari tot en met de meivakantie 2020 op hun school. De commissieleden krijgen hiervoor een uitnodiging van deze contactpersonen.

Eerstvolgende Commissieafspraken

Geen afspraken.

Nieuws

De bijeenkomst van het Bossche Jeugdparlement op 12 november 2021 gaat door met in achtneming van de geldende…

Eind deze week (uiterlijk 25 september 2021) kunnen leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs zich opnieuw…

Bossche Jeugdparlement 2019

Helaas kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In…

triest mondkapje

Deze video is gemaakt door leerlingen van onze partner Van Maerlant.

Video Bossche Jeugdparlement 22 november 2019

De foto's zijn gemaakt door leerlingen van onze partner Van Maerlant.

Foto's Bossche Jeugdparlement 22 november 2019

Deze video is gemaakt door onze partner Van Maerlant.

Video Bossche Jeugdparlement 10 mei 2019

De foto's zijn gemaakt door onze partner Van Maerlant.

Foto's Bossche Jeugdparlement 10 mei 2019

Bekijk de filmreportage van het eerste Bossche Jeugdparlement van vrijdag 2 november 2018. Dit verslag is gefilmd en…

Eerste Bossche Jeugdparlement

Het Bossche Jeugdparlement van was een groot succes. Na afloop waren de jeugdige 40 parlementariers, wethouder Ufuk Kâhya…

Eerste Bossche Jeugdparlement