Home

Nieuwe datum Bossche Jeugdparlement schooljaar 2020-2021

jammer

Vanwege de corona-maatregelen kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 29 mei helaas niet doorgaan. De contactpersonen van de betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. We willen de commissieleden vragen om met hun contactpersoon af te stemmen wat zij volgend schooljaar met de uitkomsten van de commissie willen doen.

Op vrijdag 13 november 2020 is het nieuwe Bossche Jeugdparlement in het nieuwe schooljaar. Zet deze datum vast in je agenda!

Bossche Jeugdparlement

 

Bossche Jeugdparlementsleden

Bij het Bossche Jeugdparlement van 22 november 2019 hebben de parlementsleden 6 thema’s gekozen die het komende schooljaar door commissies worden uitgewerkt. De 6 thema’s zijn:

  • Dierenwelzijn
  • Drugsgebruik onder jongeren
  • Alcoholgebruik onder jongeren
  • Organiseren van een sportactiviteit
  • Mentale gezondheidsproblemen
  • Verkeersveiligheid

In aanloop naar het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 15 april 2020 zullen de commissies een drietal bijeenkomsten hebben om deze thema’s uit te werken. Tijdens het volgende Jeugdparlement overhandigen de commissies hun uitgewerkte ideeën en voorstellen aan wethouder Ufuk Kâhya als vertegenwoordiger van de gemeente en aan waarnemend burgemeester Jean Wiertz (rector van het Sint Janslyceum als vertegenwoordiger van de scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

Per commissie zijn leerkrachten van de participerende scholen contactpersoon. Zij plannen en organiseren de drie commissiebijeenkomsten van januari tot en met de meivakantie 2020 op hun school. De commissieleden krijgen hiervoor een uitnodiging van deze contactpersonen.

Eerstvolgende Commissieafspraken

Geen afspraken.

Nieuws

Deze video is gemaakt door leerlingen van onze partner Van Maerlant.

Video Bossche Jeugdparlement 22 november 2019

De foto's zijn gemaakt door leerlingen van onze partner Van Maerlant.

Foto's Bossche Jeugdparlement 22 november 2019

Deze video is gemaakt door onze partner Van Maerlant.

Video Bossche Jeugdparlement 10 mei 2019

De foto's zijn gemaakt door onze partner Van Maerlant.

Foto's Bossche Jeugdparlement 10 mei 2019

Bekijk de filmreportage van het eerste Bossche Jeugdparlement van vrijdag 2 november 2018. Dit verslag is gefilmd en…

Eerste Bossche Jeugdparlement

Het Bossche Jeugdparlement van was een groot succes. Na afloop waren de jeugdige 40 parlementariers, wethouder Ufuk Kâhya…

Eerste Bossche Jeugdparlement