Welkom op de site van het
Bossche JeugdParlement

Commissies BJP presenteren eindresultaten

thema's BJP 2024

Op vrijdag 31 mei presenteren de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2023-2024 de eindresultaten van hun werk in het parlement. De commissieleden zijn leerlingen van het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch College, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch, Van Maerlant en de Bossche Vakschool. Zij presenteren hun eindresultaten aan de overige parlementsleden en aan waarnemend wethouder Rob Ceelen (gemeente 's-Hertogenbosch) en waarnemend burgemeester Jean Wiertz (namens alle directies van het  voorgezet onderwijs). Tevens verzorgt De Rijzert die dag de catering en verzorgen de Reporters de media.

De commissiethema's van dit schooljaar zijn: dure (school-)kantines, eenzaamheid onder jongeren,  activiteiten voor jongeren 12-16 jaar en gevaarlijke verkeerssituaties (zie: commissies). Gemeente en schooldirecties nemen de voorstellen in ontvangst en informeren het jeugdparlement in het volgend schooljaar over de vervolgstappen. Belangstellenden zijn op 31 mei welkom op de publieke tribunes (zie: programma).  

Commissies BJP 2023-2024 voor het eerst aan de slag!

Op vrijdag 8 december 2023 zijn de leden van het Bossche Jeugdparlement in commissies gestart met de uitwerking van hun thema's voor dit schooljaar in de Bossche Vakschool. De commissieleden komen van vrijwel al de scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch. En de 4 commissiethema's die zij uitwerken zijn: gevaarlijke verkeerssituaties, eenzaamheid onder jongeren, activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar en dure schoolkantines

De commissieleden zijn bijgestaan door de schoolcontactpersonen en door medewerkers van de gemeente, Powerup en Jongerenambassadeurs 's-Hertogenbosch. En  schoolcontactpersoon Abdel Hamdad heeft als gastheer namens de Bossche Vakschool gezorgd voor catering en een rondleiding door de mooie nieuwbouw van de school.

1e BJP commissiebijeenkomst schooljaar 2023-2024 in Bossche Vakschool

Thema's Bossche Jeugdparlement 24 november 2023

thema's BJP 24112023De ingebrachte thema's voor het Bossche Jeugdparlement 2023-2024 zijn bekend. En ook is de nieuwe voorzitter van het parlement bekend: Femke Manie van Ds. Pierson College). Zij volgt Aino Kuit op van het Sint Janslyceum.

De thema's zijn:

 • de mobiel-loze school (ingebracht door Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch)
 • tekort aan (betaalbare) woningen in de stad (Van Maerlant)
 • vrijwillege ouderbijdragen en armoede (Stedelijk Gymnasium)
 • activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar (Bossche Vakschool)
 • eenzaamheid onder jongeren (Sint Janslyceum)
 • gevaarlijk verkeer (Sint Janslyceum)
 • verbeteren leven Oekraïense vluchtelingen in de stad (Rodenborch College)

Op 24 november zullen de parlementsleden van de scholen deze thema's pitchen, waarna het parlement stemt welke thema's zij in commissies gedurende het schooljaar uit gaan werken. Praktijkschool De Rijzert verzorgt voor het parlement de catering bij ontvangst. 

 

 

Samen doen wat goed is voor de jeugd van ‘s-Hertogenbosch

Dat is de titel van de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035. Op 28 juni 2023 was de presentatie van de Bossche Educatieve Agenda (BEA) in Den Bosch. De Reporters waren erbij en spraken met Wethouder Ufuk Kahya over het belang van de BEA. Het hoogtepunt van die dag, was helemaal te gek! Lees hier meer over de BEA waar de gemeenteraad op 20 september 2023 een besluit over neemt,

 

Op 26 mei 2023 is het Bossche Jeugdparlement in 's-Hertogenbosch. Namens alle scholen voortgezet onderwijs zijn ca. 30 leerlingen voor één schooljaar parlementslid. Zij brengen maatschappelijke thema's en werken die in commissies uit in samenwerking met de gemeente en andere lokale organisaties. Eén van de thema's tijdens dit parlement is Armoede onder jongeren. De Reporters van het Van Maerlant (ook één van de participerende scholen) hebben de reportage bij dit artikel gemaakt bij dit thema.

Andere thema's zijn: onderwijsvernieuwing, politieke invloed van jongeren, gebruik en misbruik van snus, vapes en waterpijp, ongezonde leefstijl en kantines, stress op school en leerlingen met een handicap.  Wil je dit meemaken, kom dan vrijdag 26 mei om 13:30 uur naar het Stadhuis in 's-Hertogenbosch. Meer informatie vind je op deze site bij PROGRAMMA.

Volle agenda met belangrijke jeugdthema's in Bossche Jeugdparlement

thema armoedeOp vrijdag 26 mei komen de 9 commissies van het Bossche Jeugdparlement bijeen in het Stadhuis van 's-Hertogenbosch. Sinds het parlement van najaar 2022 zijn deze commissies aan het werk om concrete oplossingen te realiseren voor de thema's: armoede, stress, onderwijsvernieuwing, politieke invloed van jongeren, gebruik en misbruik van snus, vapes en waterpijp, ongezonde leefstijl en kantines, armoede onder jongeren, stress op school en leerlingen met een handicap. Ook heeft de gemeente de parlementsleden gevraagd om mee te denken over toekomstige schoolhuisvesting.

Onder leiding van voorzitter Aino Kant (St. Janslyceum) en in aanwezigheid van de waarnemend burgemeester Jean Wiertz en wethouder Rob Ceelen pitchen de commissies alle thema's. Bezoekers zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Kiki Ritmeijer jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Kiki Ritmeijer

Kiki Ritmeijer uit Empel was 2 jaar geleden de voorzitter van het Bossche Jeugdparlment. Sinds november 2022 is zij jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties. In 2023 gaat zij naar de klimaattop om samen met andere jongeren te werken aan het klimaatprobleem. (foto: © Marc Bolsius)

Commissies BJP 2022-2023 voor het eerst aan de slag!

commissies aan het werkOp 2 december zijn de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2022-2023 voor het eerst bij elkaar gekomen op het Sint Janslyceum. Op één commissie na zijn de volgende thema's besproken: 

 • Leerlingen met een handicap
 • Gebruik van snus, vapes en waterpijp
 • Onderwijsvernieuwing
 • Ongezonde kantines en leefstijl jongeren
 • Politieke invloed van jongeren in 's-Hertogenbosch
 • Armoede onder jongeren

De commissieleden hebben kennis gemaakt, afspraken gemaakt over de planning en zich samen alvast in het thema verdiept. Ook kunnen zij nu op de website inloggen op de commissiepagina. De commissie over stress op school komt op een later moment bij elkaar.

Op 2 december 2022 komen alle BJP commissies bij elkaar

alle commissiethema's 22-23

Op het Sint Janslyceum komen op vrijdag 2 december alle commissies van het Bossche Jeugdparlement 2022-2023 bij elkaar. Ook sluiten beleidsambtenaren van de gemeente aan die op dezelfde thema's aan het werk zijn. De parlementsleden hebben op 4 november 7 thema's gekozen om uit te werken. De uitkomsten bieden de commissies op 26 mei 2023 aan de wethouder onderwijs en aan de voorzitter van het gemeenschappelijk overleg van rectoren voortgezet onderwijs in Den Bosch (DOVO). 

De thema's zijn:

 • Armoede onder jongeren
 • Gebruik/misbruik van snus/vapes/waterpijp
 • Leerlingen met een handicap
 • Onderwijsvernieuwing en focus op talent in het Bossche onderwijs
 • Ongezonde leefstijl onder jongeren & ongezonde kantines
 • Politieke invloed van jongeren in Bossche gemeenteraad
 • Stress op school

Klik hier voor het programma van 2 december 2022 op het Sint Janslyceum.

Commissies Bossche Jeugdparlement 2022-2023 bekend

copyright Bastion Oranje

Armoede onder jongeren, snus/vapes/waterpijp, leerlingen met een handicap, onderwijsvernieuwing, ongezonde leefstijl & kantines, politieke invloed van jongeren en stress op school. In commissies zetten leerlingen van 8 scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch hier dit schooljaar de tanden in. Dit is besloten tijdens het Bossche Jeugdparlement van 4 november 2022. Dit overleg tussen scholen voortgezet onderwijs en de gemeente is gestart in 2018 en vertegenwoordigd dit schooljaar bijna 100% van de doelgroepscholen. Opnieuw hebben leerlingen het Van Maerlant het evenement op film en foto's vastgelegd die binnenkort ook op deze site zijn te bekijken. In mei 2023 presenteren de commissies hun eindresultaten aan de vertegenwoordigers van DOVO (directieoverleg voortgezet onderwijs Den Bosch) en de gemeente. De opdracht aan de commissies is om met concrete uitvoerbare plannen te komen, zodat realisatie mogelijk is. De commissies worden  bijgestaan door gemeentelijk beleidsambtenaren die de thema's in hun takenpakket hebben. 

Ook de pers was aanwezig en de verslaglegging en foto's zijn te zien en terug te lezen. Klik hier voor Bastion Oranje (Paul Kriele) en hier voor GerarddenBosch (Gerard Monté).

Bossche Jeugdparlement stelt zich voor aan gemeenteraad Den Bosch

Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement Aino Kuit heeft de Bossche gemeenteraad geïnformeerd over het jeugdparlement. De raadsleden waren zeer geïnteresseerd en gaven aan graag een keer op de publieke tribune te zitten bij een volgend jeugdparlement.

Schrijf je in voor het Bossche Jeugdparlement van 4 november 2022

BJP 24 juni 2022Op vrijdag 4 november is opnieuw een Bossch Jeugdparlement voor leerlingen van de scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch in de raadszaal van de gemeente. Samen met leerlingen van jouw school kun je één of meer thema's pitchen om met het parlement in behandeling te nemen. En op deze websites kun je films en foto's terugzien van voorgaande parlementbijeenkomsten. Klik hier voor de contactpersonen van de verschillende scholen, bij wie je informatie kunt ophalen en inschrijven. 

 

Beeldverslag Bossche Jeugdparlement van 24 juni 2022

Tijdens het Bossche Jeugdparlement hebben de commissies LHBTQAI, eenzaamheid onder jongeren en onder ouderen, het gebruik van lachgas en zwerfafval + afscheiding gepresenteerd aan de gemeente  en DOVO (directieoverleg voortgezet onderwijs 's-Hertogenbosch). Dit is terug te zien in bijgaand beeldverslag gemaakt door leerlingen van het Van Maerlant College.

Bossche Jeugdparlement 24 juni 2022

Bossche Jeugdparlement 12 nov 2021Op vrijdag 24 juni komen de parlementsleden van het Bossche Jeugdparlement bijeen. In dit parlement zijn leerlingen vertegenwoordigd van de volgende scholen voortgezet onderwijs: Ds. Pierson College, Bossche Vakschool, St. Janslyceum, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch en Van Maerlant. De parlementsleden zijn sinds november 2021 actief in een zestal commissies met de thema's: online privacy, LHBTQI+, eenzaamheid onder ouderen EN jongeren, lachgas en zwerfafval. Op 24 juni presenteren de commissies hun eindresultaten en overhandigen de voorstellen aan de gemeente 's-Hertogenbosch en aan de directeuren van de gezamenlijke scholen voortgezet onderwijs (DOVO). 

Wegens een belangrijk regionaal overleg kan het parlement niet terecht in de raadszaal van 's-Hertogenbosch. Avans Hogeschool biedt het parlement nu onderdak om het overleg professioneel te laten plaatsvinden (ruimte C006). Ook publiek en pers zijn welkom bij het overleg. Het parlement start om 13:30 uur met een inloop en eindigt om 15:30 uur.

Opnieuw een Bossch Jeugdparlement op 24 juni

BJP 2021

Op vrijdag 24 juni is het tweede Bossche Jeugdparlement van dit schooljaar. Leerlingen van Yuverta VMBO, Sint Janslyceum, Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Rodenborch College, Stedelijk Gymnasium, Van Maerlant en De Rijzert presenteren de eindresultaten van hun commissiewerk. Op 12 november 2021 zijn commissies gevormd bij de door het parlement aangedragen zes thema's: afvalscheiding, eenzaamheid onder jongeren en ouderen, lachgas, LHBTQI+ en online privacy. In de commissies werken leerlingen van verschillende scholen samen met beleidsambtenaren die deze thema's binnen de gemeente 's-Hertogenbosch behartigen.

Op 25 mei komt de werkgroep Bossche Jeugdparlement bij elkaar om het parlement van 24 juni voor te bereiden. Na dit overleg verschijnt het programma op de website. Leerlingen van genoemde scholen die zich aan willen melden bij het Bossche Jeugdparlement kunnen daarvoor contact opnemen met de contactpersoon op hun eigen school

Bossche jeugdparlement groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van 19 november 2021 was een groot succes. In totaal waren 7 scholen voortgezet onderwijs aanwezig met 27 parlementsleden, die in totaal 9 maatschappelijke thema's hebben gepitcht.Na stemming zijn rondom zes van deze thema's commissies geformeerd: zwerfafval en afvalscheiding; gebruik en gevaren van lachgas in Den Bosch; eenzaamheid onder ouderen, eenzaamheid onder jongeren, LHBTQ+ en online privacy. De drie thema's die afvielen zijn met evenveel daadkracht en overtuiging gepresenteerd: thuiszitters, verkeersveiligheid en moestuintjes. En al tijdens het parlement maakten wethouder Ufuk Kâhya en plaatsvervangend burgemeester Jean Wiertz (rector van het St. Janslyceum en voorzitter van DOVO) bekend dat deze thema's passen bij winnende thema's of al punt van actie zijn binnen het gemeentelijk beleid. De betrokken parlementsleden zullen deze uitspraken serieus blijven toetsen. Ook voorzitter Danielle Wolfs (leerling Sint Janslyceum) gaf aan te bewaken dat gemeente en rectoren de thema's serieus aanpakken.

In de periode naar het tweede jeugdparlement van dit schooljaar zullen de commissies - met leden van verschillende scholen - de thema's samen met ambtenaren omzetten in een concreet plan van aanpak. En in het voojaar van 2022 overhandigen aan de wethouder en de plaats vervangend burgemeester.

Bossche jeugdparlement en corona

De bijeenkomst van het Bossche Jeugdparlement op 12 november 2021 gaat door met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Omdat de locatie geen openbare binnenruimte is, is QR code en het mondkapje niet nodig. Uiteraard geldt hier ook wel het advies: Heb je klachten, blijf thuis!

De onderwerpen van het Bossche Jeugdparlement

Tijdens het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2021 komen de volgende onderwerpen aan bod: problemen met zwerfafval en afvalscheiding, geminte appelen, thuiszitters, gebruik van lachgas, eenzaamheid onder ouderen, verkeersveiligheid, LHBTIQ+, eenzaamheid onder jongeren en online privacy, In de nieuwe raadszaal van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen leerlingen van verschillende scholen voortgezet onderwijs uit 's-Hertogenbosch deze onderwerpen pitchen. Tevens zullen deze leerlingen/parlementsleden 6 van deze onderwerpen uitkiezen om uit te werken in commissies. Een commissie bestaat uit parlementsleden van verschillende  scholen die - samen met een leerkracht en een ambtenaar van de gemeente - het onderwerp uitwerken tot een concreet voorstel. Dit voorstel presenteren zij in het voorjaar van 2022 aan de wethouder onderwijs en aan de rectoren van de scholen met een plan van aanpak.

Vrijdag 12 november hebben 43 jeugd parlementsleden zitting in het parlement van het Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Van Maerlant, de Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum en Yuverta. Ook de Sancta Maria Mavo is vertegewoordigd op de publieke tribune.

alle logo's

Voorzitter van de bijeenkomst is Danielle Wolfs (leerling van het Sint Janslyceum), samen met wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Jean Wiertz namens de rectoren alle VO-scholen samen. Tevens maken leerlingen van Van Maerlant video opnamen van de bijeenkomst. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2020.

Vanuit Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum, Sancta Maria Mavo, Yuverta VMBO en de Rijzert zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement of eerst kennis maken met het parlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar (voor corona) over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen nieuwe thema’s aan bod die jullie zelf inbrengen.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Danielle Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 12 november heeft het parlement zitting van 14:00 - 15:30 uur in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch. Ontvangst van de parlementsleden is om 13:30 uur. Nieuw hierbij is dat op de vloer het midden van de zaal een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 ligt.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is en laat hem/haar weten dat je in wilt schrijven.

Schrijf je nu in voor de eerste Brabantse Jongerentop van dinsdag 9 november!

De provincie Noord-Brabant organiseert samen met de Jongerenambassadeurs de eerste Brabantse jongerentop!

Op dinsdag 9 november tijdens een online sessie van 19.00 tot 21.00 uur gaan jongeren uit heel Brabant met elkaar in gesprek over drie thema's: school en werk (na corona), gezondheid en cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd. Wat kan er volgens jou beter, of moet er anders? En wat verwacht je daarbij van de overheid in het algemeen en de provincie in het bijzonder?

Hoe je je aan kan melden vind je hier.

Bossche Jeugdparlement van 11 juni gaat niet door

Ook op vrijdag 11 juni aanstaande is geen Bossch Jeugdparlement in verband met de drukte op de scholen met betrekking tot de corona-maatregelen. Voor komend schooljaar komen nieuwe data, zodat de parlementsleden die dit jaar niet in actie konden komen toch nog een kans krijgen om aan de slag te gaan. En natuurlijk kunnen ook nieuwe parlementsleden van scholen voor voortgezet onderwijs zich dan weer aanmelden. De nieuwe data komen voor de zomervakantie op deze site.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties boekt succes

Aan de Zevenhontseweg in de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om de fietsoversteken te beveiligen. Zowel op de kruising met de Bruistensingel en de Rompertse baan. Begin 2021 is beschikken beide kruisingen over verhoogde fietsoversteken en tevens zijn de rijbanen voor auto’s versmald om de snelheden af te remmen.

Deze aanpak is het resultaat van één van de commissies van het Bossche Jeugdparlement. De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestond in schooljaar 2018-2019 uit; Cas van Uden (Van Maerlant), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium), Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool), Noor Bauling (ds. Pierson College), Simone van de Evertuin (Rodenborch College) en Thomas van Driel (Sint Janslyceum). En in gesprek met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers – verkeerskundigen van de gemeente – hebben zij de problemen voor fietsers op deze weg onder de aandacht gebracht.

Met deze aanpassingen boekt het Bossche Jeugdparlement succes en veiligheid voor de leerlingen van drie scholen: Ds. Pierson College, Sancta Maria Mavo en Jeroen Bosch College. En dat staat natuurlijk nog los van de veiligheid die met deze aanpassingen voor alle fietsers is gerealiseerd. Gefeliciteerd commissieleden en dank gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bossche Jeugdparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de rectoren van de betrokken scholen voor voortgezet onderwijs en de werkgroep Bossche Jeugdparlement is dit besluit genomen. Alle rectoren en contactpersonen van betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Jeugdparlement gaat begin 2020 aan de slag om in januari of februari een vervangend parlement te organiseren. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee de commissies hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is begin januari bekend. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020.

Vanuit Jeroen Bosch College, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant en Ds Pierson College en Sint Janslyceum zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen ook nieuwe thema’s aan bod.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Annick Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 13 november kan het parlement helaas geen zitting hebben in de Raadszaal van ’s-Hertogenbosch wegens verbouwing. De werkgroep laat binnenkort weten welke – corona proof – geschikte locatie het alternatief is.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is.

Download hieronder de aanmeldfolder.

Downloaden
Bijlage Grootte
Aanmeldfolder%20BJP%202020.pdf 243.02 kB

Nieuwe datum Bossche Jeugdparlement schooljaar 2020-2021

Vanwege de corona-maatregelen kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 29 mei helaas niet doorgaan. De contactpersonen van de betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. We willen de commissieleden vragen om met hun contactpersoon af te stemmen wat zij volgend schooljaar met de uitkomsten van de commissie willen doen.

Op vrijdag 13 november 2020 is het nieuwe Bossche Jeugdparlement in het nieuwe schooljaar. Zet deze datum vast in je agenda!

Bossche Jeugdparlement

 

Bossche Jeugdparlementsleden

Bij het Bossche Jeugdparlement van 22 november 2019 hebben de parlementsleden 6 thema’s gekozen die het komende schooljaar door commissies worden uitgewerkt. De 6 thema’s zijn:

 • Dierenwelzijn
 • Drugsgebruik onder jongeren
 • Alcoholgebruik onder jongeren
 • Organiseren van een sportactiviteit
 • Mentale gezondheidsproblemen
 • Verkeersveiligheid

In aanloop naar het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 15 april 2020 zullen de commissies een drietal bijeenkomsten hebben om deze thema’s uit te werken. Tijdens het volgende Jeugdparlement overhandigen de commissies hun uitgewerkte ideeën en voorstellen aan wethouder Ufuk Kâhya als vertegenwoordiger van de gemeente en aan waarnemend burgemeester Jean Wiertz (rector van het Sint Janslyceum als vertegenwoordiger van de scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

Per commissie zijn leerkrachten van de participerende scholen contactpersoon. Zij plannen en organiseren de drie commissiebijeenkomsten van januari tot en met de meivakantie 2020 op hun school. De commissieleden krijgen hiervoor een uitnodiging van deze contactpersonen.

Commissies BJP presenteren eindresultaten

thema's BJP 2024

Op vrijdag 31 mei presenteren de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2023-2024 de eindresultaten van hun werk in het parlement. De commissieleden zijn leerlingen van het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch College, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch, Van Maerlant en de Bossche Vakschool. Zij presenteren hun eindresultaten aan de overige parlementsleden en aan waarnemend wethouder Rob Ceelen (gemeente 's-Hertogenbosch) en waarnemend burgemeester Jean Wiertz (namens alle directies van het  voorgezet onderwijs). Tevens verzorgt De Rijzert die dag de catering en verzorgen de Reporters de media.

De commissiethema's van dit schooljaar zijn: dure (school-)kantines, eenzaamheid onder jongeren,  activiteiten voor jongeren 12-16 jaar en gevaarlijke verkeerssituaties (zie: commissies). Gemeente en schooldirecties nemen de voorstellen in ontvangst en informeren het jeugdparlement in het volgend schooljaar over de vervolgstappen. Belangstellenden zijn op 31 mei welkom op de publieke tribunes (zie: programma).  

Commissies BJP 2023-2024 voor het eerst aan de slag!

Op vrijdag 8 december 2023 zijn de leden van het Bossche Jeugdparlement in commissies gestart met de uitwerking van hun thema's voor dit schooljaar in de Bossche Vakschool. De commissieleden komen van vrijwel al de scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch. En de 4 commissiethema's die zij uitwerken zijn: gevaarlijke verkeerssituaties, eenzaamheid onder jongeren, activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar en dure schoolkantines

De commissieleden zijn bijgestaan door de schoolcontactpersonen en door medewerkers van de gemeente, Powerup en Jongerenambassadeurs 's-Hertogenbosch. En  schoolcontactpersoon Abdel Hamdad heeft als gastheer namens de Bossche Vakschool gezorgd voor catering en een rondleiding door de mooie nieuwbouw van de school.

1e BJP commissiebijeenkomst schooljaar 2023-2024 in Bossche Vakschool

Thema's Bossche Jeugdparlement 24 november 2023

thema's BJP 24112023De ingebrachte thema's voor het Bossche Jeugdparlement 2023-2024 zijn bekend. En ook is de nieuwe voorzitter van het parlement bekend: Femke Manie van Ds. Pierson College). Zij volgt Aino Kuit op van het Sint Janslyceum.

De thema's zijn:

 • de mobiel-loze school (ingebracht door Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch)
 • tekort aan (betaalbare) woningen in de stad (Van Maerlant)
 • vrijwillege ouderbijdragen en armoede (Stedelijk Gymnasium)
 • activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar (Bossche Vakschool)
 • eenzaamheid onder jongeren (Sint Janslyceum)
 • gevaarlijk verkeer (Sint Janslyceum)
 • verbeteren leven Oekraïense vluchtelingen in de stad (Rodenborch College)

Op 24 november zullen de parlementsleden van de scholen deze thema's pitchen, waarna het parlement stemt welke thema's zij in commissies gedurende het schooljaar uit gaan werken. Praktijkschool De Rijzert verzorgt voor het parlement de catering bij ontvangst. 

 

 

Samen doen wat goed is voor de jeugd van ‘s-Hertogenbosch

Dat is de titel van de Bossche Educatieve Agenda 2023-2035. Op 28 juni 2023 was de presentatie van de Bossche Educatieve Agenda (BEA) in Den Bosch. De Reporters waren erbij en spraken met Wethouder Ufuk Kahya over het belang van de BEA. Het hoogtepunt van die dag, was helemaal te gek! Lees hier meer over de BEA waar de gemeenteraad op 20 september 2023 een besluit over neemt,

 

Op 26 mei 2023 is het Bossche Jeugdparlement in 's-Hertogenbosch. Namens alle scholen voortgezet onderwijs zijn ca. 30 leerlingen voor één schooljaar parlementslid. Zij brengen maatschappelijke thema's en werken die in commissies uit in samenwerking met de gemeente en andere lokale organisaties. Eén van de thema's tijdens dit parlement is Armoede onder jongeren. De Reporters van het Van Maerlant (ook één van de participerende scholen) hebben de reportage bij dit artikel gemaakt bij dit thema.

Andere thema's zijn: onderwijsvernieuwing, politieke invloed van jongeren, gebruik en misbruik van snus, vapes en waterpijp, ongezonde leefstijl en kantines, stress op school en leerlingen met een handicap.  Wil je dit meemaken, kom dan vrijdag 26 mei om 13:30 uur naar het Stadhuis in 's-Hertogenbosch. Meer informatie vind je op deze site bij PROGRAMMA.

Volle agenda met belangrijke jeugdthema's in Bossche Jeugdparlement

thema armoedeOp vrijdag 26 mei komen de 9 commissies van het Bossche Jeugdparlement bijeen in het Stadhuis van 's-Hertogenbosch. Sinds het parlement van najaar 2022 zijn deze commissies aan het werk om concrete oplossingen te realiseren voor de thema's: armoede, stress, onderwijsvernieuwing, politieke invloed van jongeren, gebruik en misbruik van snus, vapes en waterpijp, ongezonde leefstijl en kantines, armoede onder jongeren, stress op school en leerlingen met een handicap. Ook heeft de gemeente de parlementsleden gevraagd om mee te denken over toekomstige schoolhuisvesting.

Onder leiding van voorzitter Aino Kant (St. Janslyceum) en in aanwezigheid van de waarnemend burgemeester Jean Wiertz en wethouder Rob Ceelen pitchen de commissies alle thema's. Bezoekers zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Kiki Ritmeijer jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Kiki Ritmeijer

Kiki Ritmeijer uit Empel was 2 jaar geleden de voorzitter van het Bossche Jeugdparlment. Sinds november 2022 is zij jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties. In 2023 gaat zij naar de klimaattop om samen met andere jongeren te werken aan het klimaatprobleem. (foto: © Marc Bolsius)

Commissies BJP 2022-2023 voor het eerst aan de slag!

commissies aan het werkOp 2 december zijn de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2022-2023 voor het eerst bij elkaar gekomen op het Sint Janslyceum. Op één commissie na zijn de volgende thema's besproken: 

 • Leerlingen met een handicap
 • Gebruik van snus, vapes en waterpijp
 • Onderwijsvernieuwing
 • Ongezonde kantines en leefstijl jongeren
 • Politieke invloed van jongeren in 's-Hertogenbosch
 • Armoede onder jongeren

De commissieleden hebben kennis gemaakt, afspraken gemaakt over de planning en zich samen alvast in het thema verdiept. Ook kunnen zij nu op de website inloggen op de commissiepagina. De commissie over stress op school komt op een later moment bij elkaar.

Op 2 december 2022 komen alle BJP commissies bij elkaar

alle commissiethema's 22-23

Op het Sint Janslyceum komen op vrijdag 2 december alle commissies van het Bossche Jeugdparlement 2022-2023 bij elkaar. Ook sluiten beleidsambtenaren van de gemeente aan die op dezelfde thema's aan het werk zijn. De parlementsleden hebben op 4 november 7 thema's gekozen om uit te werken. De uitkomsten bieden de commissies op 26 mei 2023 aan de wethouder onderwijs en aan de voorzitter van het gemeenschappelijk overleg van rectoren voortgezet onderwijs in Den Bosch (DOVO). 

De thema's zijn:

 • Armoede onder jongeren
 • Gebruik/misbruik van snus/vapes/waterpijp
 • Leerlingen met een handicap
 • Onderwijsvernieuwing en focus op talent in het Bossche onderwijs
 • Ongezonde leefstijl onder jongeren & ongezonde kantines
 • Politieke invloed van jongeren in Bossche gemeenteraad
 • Stress op school

Klik hier voor het programma van 2 december 2022 op het Sint Janslyceum.

Commissies Bossche Jeugdparlement 2022-2023 bekend

copyright Bastion Oranje

Armoede onder jongeren, snus/vapes/waterpijp, leerlingen met een handicap, onderwijsvernieuwing, ongezonde leefstijl & kantines, politieke invloed van jongeren en stress op school. In commissies zetten leerlingen van 8 scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch hier dit schooljaar de tanden in. Dit is besloten tijdens het Bossche Jeugdparlement van 4 november 2022. Dit overleg tussen scholen voortgezet onderwijs en de gemeente is gestart in 2018 en vertegenwoordigd dit schooljaar bijna 100% van de doelgroepscholen. Opnieuw hebben leerlingen het Van Maerlant het evenement op film en foto's vastgelegd die binnenkort ook op deze site zijn te bekijken. In mei 2023 presenteren de commissies hun eindresultaten aan de vertegenwoordigers van DOVO (directieoverleg voortgezet onderwijs Den Bosch) en de gemeente. De opdracht aan de commissies is om met concrete uitvoerbare plannen te komen, zodat realisatie mogelijk is. De commissies worden  bijgestaan door gemeentelijk beleidsambtenaren die de thema's in hun takenpakket hebben. 

Ook de pers was aanwezig en de verslaglegging en foto's zijn te zien en terug te lezen. Klik hier voor Bastion Oranje (Paul Kriele) en hier voor GerarddenBosch (Gerard Monté).

Bossche Jeugdparlement stelt zich voor aan gemeenteraad Den Bosch

Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement Aino Kuit heeft de Bossche gemeenteraad geïnformeerd over het jeugdparlement. De raadsleden waren zeer geïnteresseerd en gaven aan graag een keer op de publieke tribune te zitten bij een volgend jeugdparlement.

Schrijf je in voor het Bossche Jeugdparlement van 4 november 2022

BJP 24 juni 2022Op vrijdag 4 november is opnieuw een Bossch Jeugdparlement voor leerlingen van de scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch in de raadszaal van de gemeente. Samen met leerlingen van jouw school kun je één of meer thema's pitchen om met het parlement in behandeling te nemen. En op deze websites kun je films en foto's terugzien van voorgaande parlementbijeenkomsten. Klik hier voor de contactpersonen van de verschillende scholen, bij wie je informatie kunt ophalen en inschrijven. 

 

Beeldverslag Bossche Jeugdparlement van 24 juni 2022

Tijdens het Bossche Jeugdparlement hebben de commissies LHBTQAI, eenzaamheid onder jongeren en onder ouderen, het gebruik van lachgas en zwerfafval + afscheiding gepresenteerd aan de gemeente  en DOVO (directieoverleg voortgezet onderwijs 's-Hertogenbosch). Dit is terug te zien in bijgaand beeldverslag gemaakt door leerlingen van het Van Maerlant College.

Bossche Jeugdparlement 24 juni 2022

Bossche Jeugdparlement 12 nov 2021Op vrijdag 24 juni komen de parlementsleden van het Bossche Jeugdparlement bijeen. In dit parlement zijn leerlingen vertegenwoordigd van de volgende scholen voortgezet onderwijs: Ds. Pierson College, Bossche Vakschool, St. Janslyceum, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch en Van Maerlant. De parlementsleden zijn sinds november 2021 actief in een zestal commissies met de thema's: online privacy, LHBTQI+, eenzaamheid onder ouderen EN jongeren, lachgas en zwerfafval. Op 24 juni presenteren de commissies hun eindresultaten en overhandigen de voorstellen aan de gemeente 's-Hertogenbosch en aan de directeuren van de gezamenlijke scholen voortgezet onderwijs (DOVO). 

Wegens een belangrijk regionaal overleg kan het parlement niet terecht in de raadszaal van 's-Hertogenbosch. Avans Hogeschool biedt het parlement nu onderdak om het overleg professioneel te laten plaatsvinden (ruimte C006). Ook publiek en pers zijn welkom bij het overleg. Het parlement start om 13:30 uur met een inloop en eindigt om 15:30 uur.

Opnieuw een Bossch Jeugdparlement op 24 juni

BJP 2021

Op vrijdag 24 juni is het tweede Bossche Jeugdparlement van dit schooljaar. Leerlingen van Yuverta VMBO, Sint Janslyceum, Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Rodenborch College, Stedelijk Gymnasium, Van Maerlant en De Rijzert presenteren de eindresultaten van hun commissiewerk. Op 12 november 2021 zijn commissies gevormd bij de door het parlement aangedragen zes thema's: afvalscheiding, eenzaamheid onder jongeren en ouderen, lachgas, LHBTQI+ en online privacy. In de commissies werken leerlingen van verschillende scholen samen met beleidsambtenaren die deze thema's binnen de gemeente 's-Hertogenbosch behartigen.

Op 25 mei komt de werkgroep Bossche Jeugdparlement bij elkaar om het parlement van 24 juni voor te bereiden. Na dit overleg verschijnt het programma op de website. Leerlingen van genoemde scholen die zich aan willen melden bij het Bossche Jeugdparlement kunnen daarvoor contact opnemen met de contactpersoon op hun eigen school

Bossche jeugdparlement groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van 19 november 2021 was een groot succes. In totaal waren 7 scholen voortgezet onderwijs aanwezig met 27 parlementsleden, die in totaal 9 maatschappelijke thema's hebben gepitcht.Na stemming zijn rondom zes van deze thema's commissies geformeerd: zwerfafval en afvalscheiding; gebruik en gevaren van lachgas in Den Bosch; eenzaamheid onder ouderen, eenzaamheid onder jongeren, LHBTQ+ en online privacy. De drie thema's die afvielen zijn met evenveel daadkracht en overtuiging gepresenteerd: thuiszitters, verkeersveiligheid en moestuintjes. En al tijdens het parlement maakten wethouder Ufuk Kâhya en plaatsvervangend burgemeester Jean Wiertz (rector van het St. Janslyceum en voorzitter van DOVO) bekend dat deze thema's passen bij winnende thema's of al punt van actie zijn binnen het gemeentelijk beleid. De betrokken parlementsleden zullen deze uitspraken serieus blijven toetsen. Ook voorzitter Danielle Wolfs (leerling Sint Janslyceum) gaf aan te bewaken dat gemeente en rectoren de thema's serieus aanpakken.

In de periode naar het tweede jeugdparlement van dit schooljaar zullen de commissies - met leden van verschillende scholen - de thema's samen met ambtenaren omzetten in een concreet plan van aanpak. En in het voojaar van 2022 overhandigen aan de wethouder en de plaats vervangend burgemeester.

Bossche jeugdparlement en corona

De bijeenkomst van het Bossche Jeugdparlement op 12 november 2021 gaat door met in achtneming van de geldende coronamaatregelen. Omdat de locatie geen openbare binnenruimte is, is QR code en het mondkapje niet nodig. Uiteraard geldt hier ook wel het advies: Heb je klachten, blijf thuis!

De onderwerpen van het Bossche Jeugdparlement

Tijdens het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2021 komen de volgende onderwerpen aan bod: problemen met zwerfafval en afvalscheiding, geminte appelen, thuiszitters, gebruik van lachgas, eenzaamheid onder ouderen, verkeersveiligheid, LHBTIQ+, eenzaamheid onder jongeren en online privacy, In de nieuwe raadszaal van de gemeente 's-Hertogenbosch zullen leerlingen van verschillende scholen voortgezet onderwijs uit 's-Hertogenbosch deze onderwerpen pitchen. Tevens zullen deze leerlingen/parlementsleden 6 van deze onderwerpen uitkiezen om uit te werken in commissies. Een commissie bestaat uit parlementsleden van verschillende  scholen die - samen met een leerkracht en een ambtenaar van de gemeente - het onderwerp uitwerken tot een concreet voorstel. Dit voorstel presenteren zij in het voorjaar van 2022 aan de wethouder onderwijs en aan de rectoren van de scholen met een plan van aanpak.

Vrijdag 12 november hebben 43 jeugd parlementsleden zitting in het parlement van het Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Van Maerlant, de Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum en Yuverta. Ook de Sancta Maria Mavo is vertegewoordigd op de publieke tribune.

alle logo's

Voorzitter van de bijeenkomst is Danielle Wolfs (leerling van het Sint Janslyceum), samen met wethouder Ufuk Kâhya en 'waarnemend burgemeester' Jean Wiertz namens de rectoren alle VO-scholen samen. Tevens maken leerlingen van Van Maerlant video opnamen van de bijeenkomst. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 12 november 2020.

Vanuit Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant, Ds. Pierson College, Sint Janslyceum, Sancta Maria Mavo, Yuverta VMBO en de Rijzert zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement of eerst kennis maken met het parlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar (voor corona) over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen nieuwe thema’s aan bod die jullie zelf inbrengen.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Danielle Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 12 november heeft het parlement zitting van 14:00 - 15:30 uur in de volledig vernieuwde Raadszaal van ’s-Hertogenbosch. Ontvangst van de parlementsleden is om 13:30 uur. Nieuw hierbij is dat op de vloer het midden van de zaal een plattegrond van ’s-Hertogenbosch en omgeving uit 1860 ligt.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is en laat hem/haar weten dat je in wilt schrijven.

Schrijf je nu in voor de eerste Brabantse Jongerentop van dinsdag 9 november!

De provincie Noord-Brabant organiseert samen met de Jongerenambassadeurs de eerste Brabantse jongerentop!

Op dinsdag 9 november tijdens een online sessie van 19.00 tot 21.00 uur gaan jongeren uit heel Brabant met elkaar in gesprek over drie thema's: school en werk (na corona), gezondheid en cultuur, sport, erfgoed en vrije tijd. Wat kan er volgens jou beter, of moet er anders? En wat verwacht je daarbij van de overheid in het algemeen en de provincie in het bijzonder?

Hoe je je aan kan melden vind je hier.

Bossche Jeugdparlement van 11 juni gaat niet door

Ook op vrijdag 11 juni aanstaande is geen Bossch Jeugdparlement in verband met de drukte op de scholen met betrekking tot de corona-maatregelen. Voor komend schooljaar komen nieuwe data, zodat de parlementsleden die dit jaar niet in actie konden komen toch nog een kans krijgen om aan de slag te gaan. En natuurlijk kunnen ook nieuwe parlementsleden van scholen voor voortgezet onderwijs zich dan weer aanmelden. De nieuwe data komen voor de zomervakantie op deze site.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties boekt succes

Aan de Zevenhontseweg in de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om de fietsoversteken te beveiligen. Zowel op de kruising met de Bruistensingel en de Rompertse baan. Begin 2021 is beschikken beide kruisingen over verhoogde fietsoversteken en tevens zijn de rijbanen voor auto’s versmald om de snelheden af te remmen.

Deze aanpak is het resultaat van één van de commissies van het Bossche Jeugdparlement. De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestond in schooljaar 2018-2019 uit; Cas van Uden (Van Maerlant), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium), Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool), Noor Bauling (ds. Pierson College), Simone van de Evertuin (Rodenborch College) en Thomas van Driel (Sint Janslyceum). En in gesprek met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers – verkeerskundigen van de gemeente – hebben zij de problemen voor fietsers op deze weg onder de aandacht gebracht.

Met deze aanpassingen boekt het Bossche Jeugdparlement succes en veiligheid voor de leerlingen van drie scholen: Ds. Pierson College, Sancta Maria Mavo en Jeroen Bosch College. En dat staat natuurlijk nog los van de veiligheid die met deze aanpassingen voor alle fietsers is gerealiseerd. Gefeliciteerd commissieleden en dank gemeente ’s-Hertogenbosch.

Bossche Jeugdparlement gaat helaas niet door

Helaas kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020 wegens de nieuwe Covid-maatregelen niet doorgaan. In overleg tussen de rectoren van de betrokken scholen voor voortgezet onderwijs en de werkgroep Bossche Jeugdparlement is dit besluit genomen. Alle rectoren en contactpersonen van betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. Zij geven het door aan de parlementsleden. En met dit bericht zijn hopelijk ook alle andere betrokkenen op tijd op de hoogte.

De werkgroep Bossche Jeugdparlement gaat begin 2020 aan de slag om in januari of februari een vervangend parlement te organiseren. Zij verkennen een covid-proof manier waarmee de commissies hun onderwerp toch aan het parlement kunnen presenteren. Of dit gaat lukken en hoe is begin januari bekend. 

Nu inschrijven voor Bossche Jeugdparlement

Eindelijk kan het weer! Leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch kunnen zich inschrijven voor het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 13 november 2020.

Vanuit Jeroen Bosch College, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant en Ds Pierson College en Sint Janslyceum zullen 6 leerlingen zitting hebben in dit jeugdparlement. Heb jij ook interesse om deel te nemen? Meld je dan nu aan bij de contactpersoon van jouw school. Of stuur je vraag naar de organisatie.

De onderwerpen waar de commissies zich vorig schooljaar over hebben gebogen staan bij commissies. Door corona zijn de resultaten van deze commissies nog niet in het Bossche Jeugdparlement behandeld. De werkgroep van het Bossche Jeugdparlement buigt zich over de manier waarop hun inzet een vervolg krijgt. Dit jaar komen ook nieuwe thema’s aan bod.

Wethouder en portefeuillehouder Onderwijs Ufuk Kâhya zal tijdens het Bossche Jeugdparlement de gemeente vertegenwoordigen en Jean Wiertz (rector Sint Janslyceum) is vanuit het voortgezet onderwijs vervangend burgemeester. Beiden zullen zij de vragen van leerlingen van de scholen zo goed mogelijk beantwoorden of in behandeling nemen. Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement is Annick Wolfs, leerling van het Sint Janslyceum.

Op 13 november kan het parlement helaas geen zitting hebben in de Raadszaal van ’s-Hertogenbosch wegens verbouwing. De werkgroep laat binnenkort weten welke – corona proof – geschikte locatie het alternatief is.

Iedere deelnemende school heeft een contactpersoon die jouw deelname regelt. Klik hier om te zien wie jouw contactpersoon is.

Download hieronder de aanmeldfolder.

Downloaden
Bijlage Grootte
Aanmeldfolder%20BJP%202020.pdf 243.02 kB

Nieuwe datum Bossche Jeugdparlement schooljaar 2020-2021

Vanwege de corona-maatregelen kan het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 29 mei helaas niet doorgaan. De contactpersonen van de betrokken scholen zijn hiervan inmiddels op de hoogte. We willen de commissieleden vragen om met hun contactpersoon af te stemmen wat zij volgend schooljaar met de uitkomsten van de commissie willen doen.

Op vrijdag 13 november 2020 is het nieuwe Bossche Jeugdparlement in het nieuwe schooljaar. Zet deze datum vast in je agenda!

Bossche Jeugdparlement

 

Bossche Jeugdparlementsleden

Bij het Bossche Jeugdparlement van 22 november 2019 hebben de parlementsleden 6 thema’s gekozen die het komende schooljaar door commissies worden uitgewerkt. De 6 thema’s zijn:

 • Dierenwelzijn
 • Drugsgebruik onder jongeren
 • Alcoholgebruik onder jongeren
 • Organiseren van een sportactiviteit
 • Mentale gezondheidsproblemen
 • Verkeersveiligheid

In aanloop naar het Bossche Jeugdparlement van vrijdag 15 april 2020 zullen de commissies een drietal bijeenkomsten hebben om deze thema’s uit te werken. Tijdens het volgende Jeugdparlement overhandigen de commissies hun uitgewerkte ideeën en voorstellen aan wethouder Ufuk Kâhya als vertegenwoordiger van de gemeente en aan waarnemend burgemeester Jean Wiertz (rector van het Sint Janslyceum als vertegenwoordiger van de scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch.

Per commissie zijn leerkrachten van de participerende scholen contactpersoon. Zij plannen en organiseren de drie commissiebijeenkomsten van januari tot en met de meivakantie 2020 op hun school. De commissieleden krijgen hiervoor een uitnodiging van deze contactpersonen.