Opnieuw een Bossch Jeugdparlement op 24 juni

BJP 2021

Op vrijdag 24 juni is het tweede Bossche Jeugdparlement van dit schooljaar. Leerlingen van Yuverta VMBO, Sint Janslyceum, Bossche Vakschool, Ds. Pierson College, Rodenborch College, Stedelijk Gymnasium, Van Maerlant en De Rijzert presenteren de eindresultaten van hun commissiewerk. Op 12 november 2021 zijn commissies gevormd bij de door het parlement aangedragen zes thema's: afvalscheiding, eenzaamheid onder jongeren en ouderen, lachgas, LHBTQI+ en online privacy. In de commissies werken leerlingen van verschillende scholen samen met beleidsambtenaren die deze thema's binnen de gemeente 's-Hertogenbosch behartigen.

Op 25 mei komt de werkgroep Bossche Jeugdparlement bij elkaar om het parlement van 24 juni voor te bereiden. Na dit overleg verschijnt het programma op de website. Leerlingen van genoemde scholen die zich aan willen melden bij het Bossche Jeugdparlement kunnen daarvoor contact opnemen met de contactpersoon op hun eigen school