Programma

Tweede Bossche Jeugdparlement
Vrijdag 31 mei 2024
Raadszaal van Stadhuis - Markt 1 - 's-Hertogenbosch
Programma
14:00 uur
ontvangst van de parlementsleden en bezoekers voor publieke tribune (met eten en drinken)
14:30 uur
Programma:
(1) opening door voorzitter
(2) presentatie en overhendiging eindresultaten per commissie:
- commissie: activiteiten voor jongeren 12-16 jaar
- commissie: eenzaamheid onder jongeren
- commissie: dure (school-)kantines
- commissie: gevaarlijke verkeerssituaties
inclusief reacties van parlementsleden, wethouder en burgemeester/schoolbestuur
(3) toelichting op raadsinformatiebijeenkomst op 10 juni 2024
16:00 uur
afsluiting