Nieuws

Kiki Ritmeijer jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Kiki Ritmeijer

Kiki Ritmeijer uit Empel was 2 jaar geleden de voorzitter van het Bossche Jeugdparlment. Sinds november 2022 is zij jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties. In 2023 gaat zij naar de klimaattop om samen met andere jongeren te werken aan het klimaatprobleem. (foto: © Marc Bolsius)

Bossche Jeugdparlement stelt zich voor aan gemeenteraad Den Bosch

Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement Aino Kuit heeft de Bossche gemeenteraad geïnformeerd over het jeugdparlement. De raadsleden waren zeer geïnteresseerd en gaven aan graag een keer op de publieke tribune te zitten bij een volgend jeugdparlement.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties boekt succes

Aan de Zevenhontseweg in de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om de fietsoversteken te beveiligen. Zowel op de kruising met de Bruistensingel en de Rompertse baan. Begin 2021 is beschikken beide kruisingen over verhoogde fietsoversteken en tevens zijn de rijbanen voor auto’s versmald om de snelheden af te remmen.

Deze aanpak is het resultaat van één van de commissies van het Bossche Jeugdparlement. De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestond in schooljaar 2018-2019 uit; Cas van Uden (Van Maerlant), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium), Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool), Noor Bauling (ds. Pierson College), Simone van de Evertuin (Rodenborch College) en Thomas van Driel (Sint Janslyceum). En in gesprek met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers – verkeerskundigen van de gemeente – hebben zij de problemen voor fietsers op deze weg onder de aandacht gebracht.

Met deze aanpassingen boekt het Bossche Jeugdparlement succes en veiligheid voor de leerlingen van drie scholen: Ds. Pierson College, Sancta Maria Mavo en Jeroen Bosch College. En dat staat natuurlijk nog los van de veiligheid die met deze aanpassingen voor alle fietsers is gerealiseerd. Gefeliciteerd commissieleden en dank gemeente ’s-Hertogenbosch.

Eerste Bossche Jeugdparlement – The Movie

Bekijk de filmreportage van het eerste Bossche Jeugdparlement van vrijdag 2 november 2018. Dit verslag is gefilmd en geproduceerd door leerlingen van het Van Maerlant.

Eerste Bossche Jeugdparlement een groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van was een groot succes. Na afloop waren de jeugdige 40 parlementariers, wethouder Ufuk Kâhya en ‘burgemeester’ Alma van Bommel (rector van het ds. Pierson College) allen enthousiast.

De leden waren leerlingen van Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, drs. Pierson College, Jeroen Bosch College en St. Jans Lyceum.

Uitkomst van de bijeenkomst is de vorming van 6 commissies die zich gaan buigen over de thema’s: seksuele diversiteit, leerlingen met een beperking, onduidelijke verkeerssituaties, duurzaamheid, milieu en armoede.

Op 19 mei 2019 zal het Bossche Jeugdparlement opnieuw bijeenkomen met de uitkomsten van de 6 commissies.

Ook de pers was aanwezig. Lees hier de artikel van het Brabants Dagblad, Bastion Oranje en Den Bosch Nieuws.

Foto: Olaf Smit.

Pesten stopt, Respect begint

In de Week van Respect (5-11 november) is op 8 november in het Koningstheater van het Koning Willem I College een OPEN RESPECT PODIUM. Alle scholen voortgezet onderwijs uit ’s-Hertogenbosch is gevraagd om een act voor dit podium te leveren. De voorstelling zal – begeleid door een contactpersoon vanuit de eigen school – opgevoerd worden voor basisschoolleerlingen en voor specialisten tegen pesten en voor respect vanuit basisscholen als scholen voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met René van Gerven van de Theaterwerkplaats: r.v.gerven@rodenborch.nl.

Ook zullen leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs in gesprek gaan met een vertegenwoordiger uit het College B&W van ’s-Hertogenbosch over Pesten stopt, Respect begint in ’s-Hertogenbosch. Zie ook: Facebook PSRB2018.

Werkgroep Bossche Jeugdparlement

Sinds december 2017 komt de werkgroep Bossche Jeugdparlement bijeen. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Jaap Megens (Jeroen Bosch College), Lukas van der Heijde (Rodenborch College), Karin Polman (Ds Pierson College), Hedwig Steijger (Sint Janslyceum), Paulien Lurinks (Sint Janslyceum), Wybren Leliveld (Van Maerlant College), Arnout Hulsman (Stedelijk Gymnasium Den Bosch), Marcel Rovers en Natalie van Dishoeck (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Jan Plooij (Missing Link Projects). De vertegenwoordigers van de scholen zijn tevens contactpersoon op hun eigen school.

Burgerschap in Bossche samenwerking

Linda Mooren – inmiddels oud-student aan Avans Hogeschool – publiceerde in januari 2018 het rapport BURGERSCHAP IN BOSSCHE SAMENWERKING als eindopdracht van haar studie. Haar opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch was: onderzoek hoe burgerschap door kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gemeente in samenwerking kan worden uitgevoerd. Het pBossche Jeugdparlement is in dit rapoort één van haar adviezen aan de gemeente.

Eerste Bossche Jeugdparlement

Op vrijdag 2 november 2018 zullen ook de scholen voortgezet onderwijs van ’s-Hertogenbosch starten met een parlement: het Bossche Jeugdparlement. Tijdens het Bossche Kinderparlement van 13 april zullen leraren uit het voortgezet onderwijs zich laten inspireren door de parlementsleden uit het basisonderwijs. Samen met initiatiefnemer Karin Polman van het Pierson College doen ook Rodenborch College, Sint-Janslyceum, Jeroen Bosch College, Stedelijk Gymnasium en Van Maerlant mee.

Kiki Ritmeijer jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties

Kiki Ritmeijer

Kiki Ritmeijer uit Empel was 2 jaar geleden de voorzitter van het Bossche Jeugdparlment. Sinds november 2022 is zij jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties. In 2023 gaat zij naar de klimaattop om samen met andere jongeren te werken aan het klimaatprobleem. (foto: © Marc Bolsius)

Bossche Jeugdparlement stelt zich voor aan gemeenteraad Den Bosch

Voorzitter van het Bossche Jeugdparlement Aino Kuit heeft de Bossche gemeenteraad geïnformeerd over het jeugdparlement. De raadsleden waren zeer geïnteresseerd en gaven aan graag een keer op de publieke tribune te zitten bij een volgend jeugdparlement.

Commissie Onduidelijke verkeerssituaties boekt succes

Aan de Zevenhontseweg in de wijk Noord in ’s-Hertogenbosch heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten om de fietsoversteken te beveiligen. Zowel op de kruising met de Bruistensingel en de Rompertse baan. Begin 2021 is beschikken beide kruisingen over verhoogde fietsoversteken en tevens zijn de rijbanen voor auto’s versmald om de snelheden af te remmen.

Deze aanpak is het resultaat van één van de commissies van het Bossche Jeugdparlement. De commissie Onduidelijke verkeerssituaties bestond in schooljaar 2018-2019 uit; Cas van Uden (Van Maerlant), Johan Jonkergauw (Jeroen Bosch College), Jonas Berendsen (Stedelijk Gymnasium), Marwan Aarbiou (Bossche Vakschool), Noor Bauling (ds. Pierson College), Simone van de Evertuin (Rodenborch College) en Thomas van Driel (Sint Janslyceum). En in gesprek met Koen Gijsbrechts en Arnold Bongers – verkeerskundigen van de gemeente – hebben zij de problemen voor fietsers op deze weg onder de aandacht gebracht.

Met deze aanpassingen boekt het Bossche Jeugdparlement succes en veiligheid voor de leerlingen van drie scholen: Ds. Pierson College, Sancta Maria Mavo en Jeroen Bosch College. En dat staat natuurlijk nog los van de veiligheid die met deze aanpassingen voor alle fietsers is gerealiseerd. Gefeliciteerd commissieleden en dank gemeente ’s-Hertogenbosch.

Eerste Bossche Jeugdparlement – The Movie

Bekijk de filmreportage van het eerste Bossche Jeugdparlement van vrijdag 2 november 2018. Dit verslag is gefilmd en geproduceerd door leerlingen van het Van Maerlant.

Eerste Bossche Jeugdparlement een groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van was een groot succes. Na afloop waren de jeugdige 40 parlementariers, wethouder Ufuk Kâhya en ‘burgemeester’ Alma van Bommel (rector van het ds. Pierson College) allen enthousiast.

De leden waren leerlingen van Rodenborch College, Bossche Vakschool, Van Maerlant, Stedelijk Gymnasium Den Bosch, drs. Pierson College, Jeroen Bosch College en St. Jans Lyceum.

Uitkomst van de bijeenkomst is de vorming van 6 commissies die zich gaan buigen over de thema’s: seksuele diversiteit, leerlingen met een beperking, onduidelijke verkeerssituaties, duurzaamheid, milieu en armoede.

Op 19 mei 2019 zal het Bossche Jeugdparlement opnieuw bijeenkomen met de uitkomsten van de 6 commissies.

Ook de pers was aanwezig. Lees hier de artikel van het Brabants Dagblad, Bastion Oranje en Den Bosch Nieuws.

Foto: Olaf Smit.

Pesten stopt, Respect begint

In de Week van Respect (5-11 november) is op 8 november in het Koningstheater van het Koning Willem I College een OPEN RESPECT PODIUM. Alle scholen voortgezet onderwijs uit ’s-Hertogenbosch is gevraagd om een act voor dit podium te leveren. De voorstelling zal – begeleid door een contactpersoon vanuit de eigen school – opgevoerd worden voor basisschoolleerlingen en voor specialisten tegen pesten en voor respect vanuit basisscholen als scholen voortgezet onderwijs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met René van Gerven van de Theaterwerkplaats: r.v.gerven@rodenborch.nl.

Ook zullen leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs in gesprek gaan met een vertegenwoordiger uit het College B&W van ’s-Hertogenbosch over Pesten stopt, Respect begint in ’s-Hertogenbosch. Zie ook: Facebook PSRB2018.

Werkgroep Bossche Jeugdparlement

Sinds december 2017 komt de werkgroep Bossche Jeugdparlement bijeen. In deze werkgroep zijn vertegenwoordigd: Jaap Megens (Jeroen Bosch College), Lukas van der Heijde (Rodenborch College), Karin Polman (Ds Pierson College), Hedwig Steijger (Sint Janslyceum), Paulien Lurinks (Sint Janslyceum), Wybren Leliveld (Van Maerlant College), Arnout Hulsman (Stedelijk Gymnasium Den Bosch), Marcel Rovers en Natalie van Dishoeck (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Jan Plooij (Missing Link Projects). De vertegenwoordigers van de scholen zijn tevens contactpersoon op hun eigen school.

Burgerschap in Bossche samenwerking

Linda Mooren – inmiddels oud-student aan Avans Hogeschool – publiceerde in januari 2018 het rapport BURGERSCHAP IN BOSSCHE SAMENWERKING als eindopdracht van haar studie. Haar opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch was: onderzoek hoe burgerschap door kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en gemeente in samenwerking kan worden uitgevoerd. Het pBossche Jeugdparlement is in dit rapoort één van haar adviezen aan de gemeente.

Eerste Bossche Jeugdparlement

Op vrijdag 2 november 2018 zullen ook de scholen voortgezet onderwijs van ’s-Hertogenbosch starten met een parlement: het Bossche Jeugdparlement. Tijdens het Bossche Kinderparlement van 13 april zullen leraren uit het voortgezet onderwijs zich laten inspireren door de parlementsleden uit het basisonderwijs. Samen met initiatiefnemer Karin Polman van het Pierson College doen ook Rodenborch College, Sint-Janslyceum, Jeroen Bosch College, Stedelijk Gymnasium en Van Maerlant mee.