Bossche jeugdparlement groot succes

Het Bossche Jeugdparlement van 19 november 2021 was een groot succes. In totaal waren 7 scholen voortgezet onderwijs aanwezig met 27 parlementsleden, die in totaal 9 maatschappelijke thema's hebben gepitcht.Na stemming zijn rondom zes van deze thema's commissies geformeerd: zwerfafval en afvalscheiding; gebruik en gevaren van lachgas in Den Bosch; eenzaamheid onder ouderen, eenzaamheid onder jongeren, LHBTQ+ en online privacy. De drie thema's die afvielen zijn met evenveel daadkracht en overtuiging gepresenteerd: thuiszitters, verkeersveiligheid en moestuintjes. En al tijdens het parlement maakten wethouder Ufuk Kâhya en plaatsvervangend burgemeester Jean Wiertz (rector van het St. Janslyceum en voorzitter van DOVO) bekend dat deze thema's passen bij winnende thema's of al punt van actie zijn binnen het gemeentelijk beleid. De betrokken parlementsleden zullen deze uitspraken serieus blijven toetsen. Ook voorzitter Danielle Wolfs (leerling Sint Janslyceum) gaf aan te bewaken dat gemeente en rectoren de thema's serieus aanpakken.

In de periode naar het tweede jeugdparlement van dit schooljaar zullen de commissies - met leden van verschillende scholen - de thema's samen met ambtenaren omzetten in een concreet plan van aanpak. En in het voojaar van 2022 overhandigen aan de wethouder en de plaats vervangend burgemeester.