Bossche Jeugdparlement 24 juni 2022

Bossche Jeugdparlement 12 nov 2021Op vrijdag 24 juni komen de parlementsleden van het Bossche Jeugdparlement bijeen. In dit parlement zijn leerlingen vertegenwoordigd van de volgende scholen voortgezet onderwijs: Ds. Pierson College, Bossche Vakschool, St. Janslyceum, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch en Van Maerlant. De parlementsleden zijn sinds november 2021 actief in een zestal commissies met de thema's: online privacy, LHBTQI+, eenzaamheid onder ouderen EN jongeren, lachgas en zwerfafval. Op 24 juni presenteren de commissies hun eindresultaten en overhandigen de voorstellen aan de gemeente 's-Hertogenbosch en aan de directeuren van de gezamenlijke scholen voortgezet onderwijs (DOVO). 

Wegens een belangrijk regionaal overleg kan het parlement niet terecht in de raadszaal van 's-Hertogenbosch. Avans Hogeschool biedt het parlement nu onderdak om het overleg professioneel te laten plaatsvinden (ruimte C006). Ook publiek en pers zijn welkom bij het overleg. Het parlement start om 13:30 uur met een inloop en eindigt om 15:30 uur.