Commissies BJP presenteren eindresultaten

thema's BJP 2024

Op vrijdag 31 mei presenteren de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2023-2024 de eindresultaten van hun werk in het parlement. De commissieleden zijn leerlingen van het Sint Janslyceum, ds. Pierson College, Rodenborch College, Yuverta, Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch, Van Maerlant en de Bossche Vakschool. Zij presenteren hun eindresultaten aan de overige parlementsleden en aan waarnemend wethouder Rob Ceelen (gemeente 's-Hertogenbosch) en waarnemend burgemeester Jean Wiertz (namens alle directies van het  voorgezet onderwijs). Tevens verzorgt De Rijzert die dag de catering en verzorgen de Reporters de media.

De commissiethema's van dit schooljaar zijn: dure (school-)kantines, eenzaamheid onder jongeren,  activiteiten voor jongeren 12-16 jaar en gevaarlijke verkeerssituaties (zie: commissies). Gemeente en schooldirecties nemen de voorstellen in ontvangst en informeren het jeugdparlement in het volgend schooljaar over de vervolgstappen. Belangstellenden zijn op 31 mei welkom op de publieke tribunes (zie: programma).