Commissies BJP 2022-2023 voor het eerst aan de slag!

commissies aan het werkOp 2 december zijn de commissies van het Bossche Jeugdparlement 2022-2023 voor het eerst bij elkaar gekomen op het Sint Janslyceum. Op één commissie na zijn de volgende thema's besproken: 

  • Leerlingen met een handicap
  • Gebruik van snus, vapes en waterpijp
  • Onderwijsvernieuwing
  • Ongezonde kantines en leefstijl jongeren
  • Politieke invloed van jongeren in 's-Hertogenbosch
  • Armoede onder jongeren

De commissieleden hebben kennis gemaakt, afspraken gemaakt over de planning en zich samen alvast in het thema verdiept. Ook kunnen zij nu op de website inloggen op de commissiepagina. De commissie over stress op school komt op een later moment bij elkaar.