Commissies BJP 2023-2024 voor het eerst aan de slag!

Op vrijdag 8 december 2023 zijn de leden van het Bossche Jeugdparlement in commissies gestart met de uitwerking van hun thema's voor dit schooljaar in de Bossche Vakschool. De commissieleden komen van vrijwel al de scholen voortgezet onderwijs in 's-Hertogenbosch. En de 4 commissiethema's die zij uitwerken zijn: gevaarlijke verkeerssituaties, eenzaamheid onder jongeren, activiteiten voor jongeren van 12-16 jaar en dure schoolkantines

De commissieleden zijn bijgestaan door de schoolcontactpersonen en door medewerkers van de gemeente, Powerup en Jongerenambassadeurs 's-Hertogenbosch. En  schoolcontactpersoon Abdel Hamdad heeft als gastheer namens de Bossche Vakschool gezorgd voor catering en een rondleiding door de mooie nieuwbouw van de school.

1e BJP commissiebijeenkomst schooljaar 2023-2024 in Bossche Vakschool